Stap 3: next level

In deze stap wordt de daadwerkelijke verandering uitgevoerd en geborgd.

Wat zijn de activiteiten?

  • Uitwerking en voorbereiding van de daadwerkelijke verandering.
  • Uitvoeren van de verandering. De ‘uitwerkers’ begeleiden de verandering en zorgen dat de effecten zichtbaar worden.
  • Een periode van geen veranderactiviteit waarin de verandering de tijd krijgt om te internaliseren.
  • Besluit om wel of niet en wanneer de volgende next level te gaan doen.

Wat is de tijdsbesteding en doorlooptijd?

  • De doorlooptijd is maximaal twee maanden, waarvan tenminste één maand gereserveerd is voor borging van de verandering.
  • Tijdsbesteding per persoon is gedefinieerd in het NL-veranderplan.
  • De Next Level-coaches begeleiden deze stap alleen op de afgesproken mijlpalen, de lead ligt volledig bij de organisatie.

Resultaat is dat de verandering is geborgd. Als er geen vervolg is van het veranderproces, dan heeft de investering om op dit level te komen gerendeerd. De organisatie kan blijvend profiteren van deze verandering.