Stap 2: inzicht

In deze stap wordt een gemeenschappelijk MT-beeld gecreëerd van de huidige situatie, het inzicht. Gedefinieerd wordt welke verandering Next Level is, dit wordt vastgelegd in het Next Level-veranderplan.

Wat zijn de activiteiten?

  • Vaststellen of herbevestigen van het veranderdoel.
  • Creëren van een gemeenschappelijk MT-beeld door gezamenlijk in één workshop een eigen ODM analyse te maken met de expert analyse als uitgangspunt.
  • Het MT bepaalt het next level veranderdoel en de benodigde interventies, en benoemt de verantwoordelijk projectleider.
  • Vastleggen van de resultaten in het Next Level-veranderplan inclusief toewijzing van manager(s) en medewerker(s) die hieraan meewerken.

   Wat is de tijdsbesteding en doorlooptijd?

   • De doorlooptijd is ongeveer twee weken.
   • Tijdsbesteding per persoon is een dagdeel. Voor het opstellen van het veranderplan is voor de projectleider een extra dagdeel nodig.
   • In deze stap begeleiden de Next Level-coaches het proces, zij initiëren en waarna de lead wordt overgedragen aan de organisatie.

   Resultaat is een veranderplan waarin de te bereiken verandering SMART is gedefinieerd, inclusief wat door wie moet worden gedaan en wie waar voor verantwoordelijk is.