Stap 1: analyse

Doel van deze eerste stap is het afbakenen van de context, een quick scan analyse van de huidige situatie en een expertinschatting.

Wat zijn de activiteiten?

  • Definiëren, herdefiniëren of herbevestigen van de probleemstelling en de scope.
  • ´Even temperaturen´, houden van interviews met enkele managers en medewerkers.
  • Maken van een quick scan van de huidige situatie met een vragenlijst en/of met interviews.
  • Maken van een ´expert´ ODM analyse door de Next Level-coaches.

Wat is de tijdsbesteding en doorlooptijd?

  • De doorlooptijd is ongeveer twee weken.
  • Tijdsbesteding per persoon is 10 minuten als alleen de vragenlijst moet worden ingevuld en 1 à 2 uur als met interviews wordt gewerkt.
  • In deze stap hebben de Next Level-coaches de lead en voeren uit.

Resultaat is een ‘expert’ ODM-analyse die in stap 2 wordt gebruikt in de dialoog met het MT.