Plateau gerichte aanpak

Om de stap naar de gewenste situatie zo beheerst mogelijk te overbruggen wordt de verandering in stappen uitgevoerd. Na iedere stap is er een stabiele tussenfase die bijdraagt aan het einddoel en waarvan de organisatie ook daadwerkelijk nut heeft. Mocht een volgende stap niet worden genomen, dan nog heeft de organisatie nut van deze verandering en is de investering niet voor niets geweest.De kenmerken van een stap zijn:

  • Het te bereiken resultaat is een bijdrage aan het einddoel.
  • De verandering is binnen drie maanden gerealiseerd inclusief borging.

Het resultaat is een gerealiseerde verandering waar de organisatie profijt van heeft.