Leiderschap ontwikkelen

De visie die ik in ‘Lef en leiderschap’ uitstraal heeft ook zijn weerslag in hoe een mens zich zou moeten ontwikkelen.

Ik geloof heel stellig dat een mens tot meer in staat is dan hijzelf en anderen voor mogelijk achten. Daarvoor is inzicht nodig, inzicht in jezelf en van daaruit ontwikkelen. Daar moet een training aan voldoen. En daarvoor werk ik samen met Lievermetlef en kan ik de trainingen,

  • verhoog de slagkracht van uw organisatie,
  • de kunst van het samenwerken,
  • mensgerichte organisatieontwikkeling,
  • kom in je kracht,

aanbevelen.