Volgen of leiden?

Vooral in organisaties waar het resultaat voorop staat, waar van de mens iedere keer meer wordt verlangd, waar het menszijn wordt weggecijferd, waar mensgerichtheid ver is te zoeken, daar vraagt leiderschap om een indringende keuze:

  • Jaag ik de doelstellingen en opgelegde targets na zonder na te denken over de menselijke consequenties, baas tevreden en ik mijn bonus?

of

  • Ga ik uit van het menselijke potentieel, zorg daarmee voor tevreden klanten en zorg ik dat de mens centraal en financiële sturing hand in hand gaan?

Een organisatie kan niet bestaan zonder financiële sturing , maar ook niet zonder gemotiveerde mensen. Dat vraagt om een management concept dat uitgaat van de menselijke maat.

Ik heb al zo vaak in mijn leven
Op dit kruispunt gestaan
En ik ben zonder te kiezen
Op de stroom meegegaan

Uit: Heimelijk verlangen van plezant.nl