Lef

De betekenis van lef is: niet bang zijn, moed hebben, durven, maar ook bravoure, branie, brutaliteit, opschepperij.
Van dit alles heb je wel een beetje nodig om in een organisatie een visie te ontwikkelen en uit te dragen. Of, de visie van topmanagement te begrijpen, te ondersteunen en deze uit te dragen.

Daarmee is gelijk vastgesteld dat niet alleen de topmanager een leider is. Elke manager is een leider, geeft richting aan zijn volgers. En dan is het van wezenlijk belang dat je ook een visie durft te bekritiseren als deze ingaat tegen de menselijkheid, als de visie lijkt op een intensieve menshouderij. Volgen of leiden, een leider volgt niet.

Tenminste … als je het eens bent met de stelling dat de menselijke maat bepalend is voor het succes van de organisatie.