Domeinen

Het ODM bestaat uit domeinen die een verdieping zijn van een basisdomein. De verdieping is in het denkmodel herkenbaar aan de kleur.

Wat is een domein?
Een domein is een bundeling van organisatieaspecten die één geheel vormen en die als geheel in relatie gebracht is met andere ‘gehelen’. Alle organisatie aspecten zijn verdeeld over domeinen. Dit is de basis voor het ‘domeindenken’.
Neem als voorbeeld de domeinen ‘Waardepropositie’ en ‘Ambitie’. De relatie tussen deze twee is:

  • Waardepropositie is de context voor de ambitie
  • Ambitie moet binnen de context van waardepropositie zijn.

Dat neigt naar een hiërarchisch denken, maar dat is het niet. Vaak is er eerst een ambitie en wordt later de waardepropositie vastgesteld. Daar is niets mis mee, alleen moet dan achteraf ook worden vastgesteld dat de ambitie past in de context van de waardepropositie.

Op deze wijze zijn zowel verticaal als horizontaal de domeinen met elkaar in relatie gebracht. En dat geeft inzicht waar relaties niet goed zijn, maar ook dat bijvoorbeeld ‘Waardepropositie’ niet is gedefinieerd wat een mogelijke oorzaak van het probleem kan zijn.