Organogram

Het weergegeven van een organisatie (of een afdeling) is voor mij altijd een cirkel. Daarmee stel je vast wat binnen de cirkel is en waar jij als manager verantwoordelijk voor bent en waar je niet verantwoordelijk voor bent.
Hier begint het ODM ook mee, stel de context vast. Organisaties, cirkels, hebben een relatie met elkaar, deze relatie is altijd een klant / leverancier relatie. Ook intern!!!

Dit is een ander denken wat ook leid tot een ander organogram, zie nevenstaand, waarbij slechts één regel geldt: cirkels mogen elkaar niet overlappen, anders heeft er iemand anders in mijn organisatie een verantwoordelijkheid.

De klant / leverancier relatie is het speelveld waarin de lijnen van de samenwerking helder en duidelijk moeten zijn.