Basishouding manager

De mens centraal èn financiële sturing èn resultaten behalen zijn de uitgangspunten voor het leiderschap van de manager. Ook als er vanuit de top een strakke sturing op targets is. Juist dàn is uitgaan van de mens, is de mens enthousiasmeren een must.
Strakke sturing doorzetten tot op de werkvloer maakt van de mens een robotmens.

De manager zal een keuze moeten maken, ga ik uit van de mens en gaan we samen zorgen voor de resultaten of ga ik uit van strakke sturing. Dat is geen gemakkelijke keuze, want zijn carrière zal afhankelijk zijn van de resultaten, van het gehoorzamen aan de top. Daar tegenover staat dat het menselijk potentieel negeren en niet aanspreken zal leiden tot een slechte samenwerking en mindere resultaten. Een principiële keuze voor volgen of leiden.

Over een dergelijke keuze maken heeft Paulo Coelho in zijn boek ‘De Alchemist’ een mooie parabel geschreven, Urim en Timmim. Een keuze maken voor de mens centraal èn financiële sturing is niet altijd de gemakkelijkste weg, maar wel een weg die zal leiden tot een bedrijfsvoering met gemotiveerde mensen en tevreden klanten.