Samenhang

De domeinen vormen een samenhang die je de mogelijkheid biedt om met het ODM als het ware door je eigen organisatie te surfen. Vergelijk het met windsurfen op zee.

Windsurfen begint ergens en door het spelen met de wind kun je rakken varen, een eind de zee op gaan, of gewoon lekker heen en weer varen. ODM heeft een structuur die bedoeld is om het organisatiedenken te ondersteunen als surfen op zee. De structuur heeft een samenhang waarmee wordt aangegeven hoe de verbanden zijn en wat voorwaardelijk is. Maar de situatie in elke organisatie is anders en dat is als spelen met de wind. De structuur zegt dat je eerst een waardepropositie moet hebben en daarvan afgeleid een ambitie. Maar het kan best zijn dat er eerst een ambitie is en dat bij het denken hoe dit te vermarkten, het zinvol wordt om de waardepropositie te definiëren. ODM schrijft daarin niets voor. Wat altijd blijft is dat in dit voorbeeld waardepropositie en ambitie met elkaar in lijn moeten zijn. Net als bij het surfen, van welke kant de wind ook waait, de techniek blijft hetzelfde maar de rakken zijn anders.

Surfen door het ODM is vrijuit denken over de eigen organisatie, zien waar afhankelijkheden en verbanden kloppen en niet kloppen, nadenken over mogelijke interventies en ‘doorrekenen’ wat het effect zou kunnen zijn.