Grondbeginselen

  • Deskundigheid
  • Samenwerking
  • Zelfkennis

Deskundigheid is in de eerste plaats bekwaam zijn, de juiste vaardigheden en competenties inzetten voor een goed vakmanschap.  Vakmanschap kan worden aangeleerd en moet worden aangevuld met het streven naar de hoogste kwaliteit en aanpassingsvermogen. Meerwaarde wordt verkregen door zorgvuldig te zijn, vooral in de omgang met mensen.

Samenwerking is elkaar aanvullen, deskundigheid van anderen inschakelen en de eigen deskundigheid in dienst stellen van de ander. Het betekent ook dat je elkaar kritische vragen kunt stellen, knelpunten blootleggen en met elkaar daarover kunt praten en tegelijkertijd elkaar kunt enthousiasmeren.

Zelfkennis is in contact komen met jezelf, afstand kunnen nemen en objectief naar jezelf of de eigen organisatie kijken.  Dat verschaft inzicht om te kunnen vaststellen waar zand tussen de raderen zit en waar een druppeltje olie nodig is.

Een juiste samenwerking van deskundigheid, samenwerking en zelfkennis stelt een team in staat boven zichzelf uit te stijgen. Slechte verhoudingen, onderlinge irritatie en een ongezonde competitie zorgen dat de organisatie beneden zijn kunnen draait.