Basis

De basis van het ODM is de stelling dat elke organisatie bestaat uit vier basisdomeinen: Mensen, Processen, Middelen, Producten.

‘Mensen’, ‘Processen’ en ‘Middelen’ is de bedrijfsvoering die in een evenwichtige balans moet zijn om kwalitatieve producten te kunnen leveren, de rode driehoek.

Producten is de verzamelnaam voor alles wat een organisatie aan de markt aanbiedt. Het basisdomein ‘Producten’ is bepalend voor de marketing en hoe de bedrijfsvoering moet zijn ingericht.

Deze definitie geldt voor elke organisatie, daarover zal iedereen het eens zijn. Daarmee is dit een uitstekende basis voor partijen om vanuit een eensluidende denkrichting te vertrekken.

Voorbeeld: er moet een nieuw systeem (middelen) komen, maar die moet wel in een juiste samenhang zijn met de processen en de mensen moeten hiermee goed kunnen werken. Gaan we dit vanuit mensen aanvliegen, of vanuit processen of vanuit het nieuwe systeem?

Met deze basis kun je wat ik noem ‘geestelijk hurken’, met elkaar het vertrekpunt vaststellen van waaruit je kunt gaan verdiepen.