Gregory Bateson

De niveaus van Bateson worden gebruikt om gedrag en achterliggende opvattingen van de mens bloot te leggen. Bateson gaat ervan uit dat mensen gedrag laten zien dat past in de omgeving waarin zij zich bevinden. Dat gedrag wordt niet alleen beïnvloed door die omgeving, maar ook door een set innerlijke factoren. De niveaus zijn:

Een verandering in een niveau veroorzaakt ook veranderingen in de niveaus naar boven en naar beneden. Des te hoger in het model kan worden aangesloten, des te fundamenteler de verandering zal zijn. De kans op een succesvolle en blijvende verandering neemt daarmee sterk toe.