Uitleg ODM

Het ODM beschrijft de logische samenhang van alle aspecten in een organisatie inclusief de afhankelijkheden en onderlinge beïnvloedingen, samengevat in een eenvoudig en gemakkelijk toegankelijk denkmodel toepasbaar voor elke organisatie(onderdeel).

Basis van het ODM is dat elke organisatie bestaat uit vier basisdomeinen:

  1. Producten – de strategie van de organisatie
  2. Mensen – medewerkers en managers
  3. Processen – de primaire processen en de besturing
  4. Middelen – de systemen, de gebouwen, etc.


Van deze vier basisdomeinen zijn ‘Mensen, ‘Processen’ en ‘Middelen’ de bedrijfsvoering. Deze moet in een evenwichtige en goede balans zijn om producten of diensten aan te bieden, de strategie.

Vanuit deze basisdomeinen wordt ingezoomd en wordt op detailniveau, het denkmodel, de samenwerking behapbaar inzichtelijk gemaakt.

Het ODM is een universeel model uit de praktijk ontstaan, niet wetenschappelijk onderbouwt maar wel jarenlang getoetst aan de kennis en ervaring van vele organisatieadviseurs en meerdere organisatietheorieën.

Download hier ODM_beschrijving (PDF) een uitgebreidere beschrijving.