Struissheetmanagement

Een managementstijl die de laatste jaren erg veel wordt gehanteerd is financiële sturing, ook wel sturing op aandeelhouderswaarde genoemd. De mens wordt buitenspel gezet, het gaat alleen om het resultaat. De kenmerken van deze managementstijl zijn:

  • de spreadsheet met daarin de te verwachten resultaten en
  • managers die als struisvogels hun kop in het zand steken.

Ik noem dat struissheetmanagement. In een artikel heb ik dit fenomeen beschreven.

Wat is struissheet-management?
De laatste jaren zijn veel organisatie bewust of noodgedwongen overgegaan op een strakke financiële sturing. Bij een economische teruggang is het begrijpelijk dat kosten teruggedrongen worden en dat er omzet targets worden opgelegd. Helaas mondt strakke financiële sturing vaak uit in sturing op aandeelhouderswaarde en minder aandacht voor de mens. Wat je in de hiërarchieën ziet gebeuren is dat topmanagement een spreadsheet maakt van de resultaten die behaald moeten worden. Deze spreadsheet wordt uitgesplitst naar spreadsheets die opgelegd worden aan de onderliggende managementlaag. Bezwaren of argumenten
… lees hier(pdf) het volledige artikel

In ‘Vierkante ballen rollen niet’ is struissheetmanagement beschreven, maar ook de consequenties en hoe je dit zou kunnen aanpakken.