Hoe ontstaan?

De ontwikkeling van het ODM is begin jaren ’80 begonnen met het holistisch denken, een systeem is meer dan de som van zijn componenten, 1 + 1 = 3. Een organisatie is ook een systeem waar dit denken op van toepassing is en waarin de mens het vliegwiel is om er 1+ 1 = 5 van te maken.

Begin jaren ’90 heb ik dat mogen toepassen in een uitermate complex en risicovol project. Ik heb een projectorganisatie gecreëerd waaraan ik als projectleider geen leiding gaf, maar alleen de richting afstemde. Het is een groot succes geworden en in de jaren erna is het gedachtegoed verder vorm gegeven als een model voor de inrichting van een organisatie.

In 2003 was ik ervan overtuigd dat ik ‘het geheel’ onder de knie had en ben ik begonnen aan het ontwikkelen van het ODM. Binnen één jaar was ik volledig vastgelopen. Tot mijn grote frustratie ontdekte ik dat ik bezig was een model te ontwikkelen HOE een organisatie eruit moet zien. Met dat inzicht ging het in rap tempo de goede kant op. In 2008 was versie 1.0 klaar inclusief de bijbehorende boeken. Na een jaar proefdraaien was er de overtuiging dat het model goed is en helpt om er 1 + 1 = 5 van te maken, met dank aan alle personen en organisaties die daarbij hebben geholpen.

1 + 1 = 5, vijf is voor deze website een magisch getal, had je dat al opgemerkt?

Geluk is onafwendbaar, als je met
liefde en volharding je dromen realiseert.