Theorie

De volledige theorie van het ODM is beschreven in het boek ‘Aan de slag met het ODM’ (176 pagina’s).

Een korte samenvatting:
Alle aspecten van de bedrijfsvoering zijn gegroepeerd en samengebracht in domeinen. Deze domeinen zijn in een logische samenhang gebracht met een verticale en horizontale afhankelijkheid.

  • Verticaal is het bovenliggende domein de context voor het onderliggende domein.
  • Horizontaal is aangegeven welke onderlinge afhankelijkheid en beïnvloeding er tussen de domeinen is.

Deze samenhang van domeinen is in een lagenmodel gebracht dat als basis richten, inrichten en verrichten heeft.

Van alle domeinen, de samenhang en het lagenmodel is de theorie beschreven, dat is het denkmodel. Daaraan kun je toetsen hoe het in de eigen organisatie is. Het denkmodel kun je als basis gebruiken om een analyse te maken van de eigen organisatie. Het denkmodel is de theorie waaraan je dus de eigen organisatie kunt toetsen, het schrijft niet voor hoe een organisatie moet functioneren, dat vloeit voort uit de strategie en dat bepaalt de manager.

De tooling van het ODM, versie 1.15 kun je gratis downloaden. Een web based versie, ODM 2.0, is in ontwikkeling.