De mens centraal

Een organisatie bestaat uit mensen
Elke mens heeft een ziel, zo ook de organisatie
Elke ziel heeft een doel, zo ook de organisatie

Wanneer kun je stellen dat de mens centraal staat in de organisatie? Dat de organisatie een doel uitgaat van de mens?
De mens centraal in de organisatie, hoe kan ik dat verbeteren? Hoe dit aan te pakken?

In het ODM zijn de mens-aspecten in samenhang gebracht met de organisatie-aspecten. Als er een juiste samenhang is waarbij uitgegaan wordt van de mens, dan kun je stellen dat de mens centraal staat. Inzicht in deze samenhang geeft aan waar verbeteringen nodig of gewenst zijn. En dat inzicht wordt verkregen met een ODM-analyse.

De mens centraal betekent niet dat alles om de mens moet draaien, dat alles naar zijn wenken ingericht moet zijn. Er moet een juiste samenhang zijn tussen de organisatorische aspecten en de mens aspecten. Een juiste samenhang waarin de mens wordt uitgedaagd het beste van zichzelf te geven, dat is de mens centraal.

Meer hierover kun je lezen in ‘Mens en organisatie’. Met het ODM is ook een training ‘Mensgerichte organisatie-ontwikkeling’ te volgen. Deze wordt gegeven in samenwerking met Lievermetlef.