Waarom een ODM?

Het bedenken van oplossingsrichtingen voor organisatieproblemen of verbetering van de organisatie begint met een probleemstelling en een analyse. Als je met een model een analyse maakt, dan is de oplossingsrichting per definitie in de richting van dit model en ook per definitie een dienst van de leverancier van dit model. Dat kan een bewuste keuze zijn, maar de vraag is of dit niet leidt tot het achteraf inzicht dat je eigenlijk anders had moeten beginnen.

Dit geldt niet voor het ODM. Met het ODM maak je een analyse die alleen inzicht geeft in alle aspecten van de organisatie, in de juiste samenhang en de onderlinge beïnvloedingen. Een helikopterview niet gelieerd aan een model of leverancier.

Het ODM biedt geen oplossingsrichtingen en dàt is nu juist de unieke kracht van het ODM. Het geeft alleen inzicht, het geeft ruimte en structureert je denken.

Het oog ziet alleen wat de geest bereid is te begrijpen.

Het ODM gaat uit van de stelling dat als je in staat bent om naar je eigen problemen te kijken, dan kun je ze ook oplossen. En dan kun je van daaruit ook gefundeerde keuzes maken voor een model die wel oplossingsrichtingen biedt.