Workshop cultuur

Wat is de cultuur in onze organisatie? Zijn we re-actief, responsief of pro-actief? Rood of meer blauw?
De meningen zijn daar niet altijd eensluidend over. Dat is lastig om na te denken over verbetering, wat moet je aanpakken en hoe?
Met deze workshop krijgt het MT een gemeenschappelijk en gedragen inzicht in de cultuur van de eigen organisatie.
Deze workshop is een verdieping van het domein ‘Cultuur’ van het ODM.

De aanpak bestaat uit twee stappen:

  1. Intake en quick scan
    Afbakening van de context, enkele interviews om een gevoel te krijgen wat er speelt en een quick scan analyse die wordt gebruikt in de workshop.
  2. Workshop cultuur
    Begonnen wordt met een survey van de problemen die worden ervaren. Vervolgens worden de quick scan resultaten gebruikt om in een plenaire discussie de gemeenschappelijke cultuur in de organisatie vast te stellen. Tot slot wordt de survey van de problemen die worden ervaren vergeleken met de cultuur en wordt nagedacht over mogelijke oplossingen.

De workshop duurt een dagdeel. Het resultaat is dat er een gedeeld en gedragen inzicht is in de cultuur van de organisatie en een gedefinieerde interventie voor een gewenste verandering.
Deze workshop is uitermate geschikt als teambuilding en kan eenvoudig op locatie worden gegeven of als onderdeel van een heisessie.
Geïnteresseerd? Vraag een offerte aan of neem contact op.