Impact HNW

De impact van het nieuwe werken is op mensen het grootst. En ondanks dat wordt dit aspect in de organisatie vaak overgeslagen. Een uitleg vanuit het ODM-denken.

De impact van het nieuwe werken heeft betrekking op de gehele organisatie en omdat iedere organisatie bestaat uit:

is er dus impact op deze vier domeinen. De samenhang tussen deze domeinen moet goed zijn èn goed op elkaar zijn afgestemd.

‘Nieuwe-werken-technologie implementeren in het basisdomein ‘Middelen’ is een verandering die na implementatie ook weer een goede samenhang moet hebben met de rest van de organisatie. Voor elke verandering, dus ook het nieuwe werken, is altijd vooraf een impact analyse nodig op de vier basisdomeinen. Dit kan met het ODM worden gedaan. Zie ODM-concept.