Aanpak

Voor  verbeteringen, o.a. in het kader van het nieuwe werken, is een analyse van de organisatie de eerste stap. Daarmee verkrijg je inzicht en kun je nadenken welke interventie(s) zullen worden doorgevoerd.

Voor het nieuwe werken is men nog al snel geneigd om alleen een analyse van de ICT te maken. Een redelijke logische stap omdat het nieuwe werken vooral een technology push is. Beter is om eerst te kijken naar waardepropositie, markt en marktbenadering. Vanuit dit inzicht kun je de ambitie bepalen en daarna is een haalbaarheidsanalyse gewenst. Kijk naar cultuur, waarden en normen, de huidige technologie, de processen, de besturing en de systemen. Wat moet daarin veranderen om de verbetering te realiseren? Met dit inzicht kun je bepalen wat je gaat veranderen, in welke volgorde en wanneer.

Voor dergelijke verandering in de organisatie is de Next Level aanpak een uitstekende methode. Een veranderingsproces gebaseerd op een ODM-analyse en uitgevoerd in kleine stappen die iedere keer een resultaat opleveren waar de organisatie mee aan de slag kan.