Processen en systemen

Introductie van nieuwe technologieën en nieuwe werkmethodes heeft een grotere impact op processen en systemen dan men vaak denkt.
Het primaire, vaak lineaire proces van input – proces – output zal niet veel veranderen, het zal wel veel interactiever worden en mogelijk minder sequentieel. Interactiever vraagt om meer flexibiliteit, maar  flexibiliteit heeft een goede structuur nodig anders wordt het een chaos. Zie typologie organisaties, een visie vanuit de sociotechnische benadering.

Het proces van zelfstandig een vergaderzaal boeken en niet meer via de secretaresse is natuurlijk makkelijk aan te passen. Maar de processen met klantinteractie, order intake, delivery, etc. dat ligt anders. Die processen zijn vaak verankerd in ERP-systemen. Meer flexibiliteit en een andere manier van werken zal door deze systemen moeten worden ondersteund. Dat kan een majeure aanpassing zijn.

Ook de besturing van de bedrijfsvoering zal veranderen en meer zijn op toegevoegde waarde die is geleverd en niet op de hoeveelheid werk of het aantal aanwezigheidsuren. En ook dat heeft impact op de systemen.

Kortom, een goede analyse van de impact op de processen en de systemen is erg belangrijk, tenzij het de speeltjes voor de medewerkers zijn die naast het primaire proces staan.