Dualiteitmanagement

Dualiteit betekent:

tweeslachtigheid, twee tegenover of onafhankelijk naast elkaar staande beginselen ter verklaring van de werkelijkheid.

Twee ballen, de linker stelt het management voor en de rechter de medewerkers. Twee werkelijkheden die een synergie moet vormen.

De werkelijkheid van de manager is:

  • opgelegde targets, de pijl die de cirkel in gaat,
  • zijn eigen ambitie en carrière die afhankelijk is van hoe tevreden de oplegger van zijn targets is,
  • de zingeving van zijn eigen persoon en de drive die daaruit voortvloeit.

De werkelijkheid van de medewerker is:

  • goede omstandigheden om zijn werk te kunnen doen,
  • een prettige werksfeer en
  • zijn persoonlijke ambitie op zakelijk vlak, maar ook privé.

Dualiteitmanagement is de kunst om de ballen zoveel mogelijk te laten overlappen en de aansturing van de medewerkers vanuit het overlappende midden te laten doen. Daarvoor is een juiste samenhang nodig en dat is ook de reden waarom ik het ODM heb ontwikkeld.

Meer over struissheet- en dualiteitmanagement kun je lezen in het artikel.‘Struissheetmanagement’.

Het boek ‘Vierkante ballen rollen niet, terug naar de menselijke maat’ gaat over de mens centraal èn financiële sturing. Want een organisatie zonder financiële sturing is ook gedoemd om te mislukken. Het manuscript kun je hier downloaden.