Struissheetmanagement

Wat is struissheet-management?

Het organogram van een organisatie wordt altijd weergegeven als een hiërarchie. De commandolijnen zijn daarin duidelijk zichtbaar en iedereen weet waar hij aan toe is, iedereen kent zijn plek in de organisatie. Maar de hiërarchie nodigt ook uit tot struissheetmanagement:

Topmanagement maakt een spreadsheet van de resultaten die behaald moeten worden. Deze spreadsheet wordt uitgesplitst naar spreadsheets die opgelegd worden aan de onderliggende managementlaag. Van daaruit gaat het overerven van spreadsheets door naar de medewerkers op het operationele niveau. Bezwaren of argumenten waarom iets niet kan of iets anders moet worden niet gehoord. (Top)managers zijn dan net struisvogels, ze steken hun kop in het zand. Ik noem dit struissheet-management: spreadsheets opleggen en niet luisteren naar input van onderaf.

Dergelijke commandolijnen leiden tot indek- en risicomijdend gedrag. Zorg dat je gewoon doet wat van je wordt gevraagd, dan kun je rustig je gang gaan. Eigenlijk verstopt de mens zich dan en voegt geen waarde toe aan de organisatie. Doodzonde.

Meer over struissheet- en dualiteitmanagement kun je lezen in het artikel ‘Struissheetmanagement’.