Organisatieontwikkeling

Elke organisatie is uniek. Dat betekent per definitie dat er geen standaardmodel of standaardmethode is voor organisatieontwikkeling.
Voor ontwikkeling moet je uitgaan van de grondbeginselen deskundigheid, samenwerking en zelfkennis.
Visie en strategie kunnen niet zonder deze grondbeginselen waarmee  richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van een juiste en evenwichtige samenhang van mensen, processen en systemen.

Mensgerichte organisatieontwikkeling is het creëren van een evenwichtige samenhang  waarin de mens uitgedaagd wordt het beste van zichzelf te geven(zie ook mensgerichtheid).

De basishouding van de manager is cruciaal. Gaat hij uit van alleen het realiseren van de opgelegde targets of gaat hij uit van de mens? Hij is het die ervoor moet zorgen dat mensen via de hangbrug veilig aan de overkant komen, dat de mensen zich zelf kunnen zijn in de bestaande of de nieuwe organisatie, weergegeven als het organogram.

Besef dat het diepst verlangen van een mens is om mens te zijn voor anderen. Deskundigheid, samenwerking en zelfkennis zijn voorwaardelijk om contact te maken met het diepst verlangen.