Samenhang

Een juiste samenhang is nodig voor een goede samenwerking. Het ODM gaat uit van het basisprincipe dat elke organisatie bestaat uit de basisdomeinen ‘Producten’, ‘Mensen’, ‘Processen’ en ’Systemen’. Hoe verhoudt zich dat met strategie en samenwerking?

Strategie is het dak van de organisatie, dat is het middellang plan om bedrijfsdoelen te realiseren. Bedrijfsdoelen is verwoord in de waardepropositie in relatie tot de markt. Waardepropositie waarin de missie en visie tot uiting komen. Dat is het basisdomein ‘Producten’. De bedrijfsvoering bestaat uit de basisdomeinen ‘Mensen’, ‘Processen’ en ‘Systemen’, de strategie moet daarin tot realiteit komen.

Als dat allemaal goed voor elkaar is en daarin is een goede samenhang, dan creëer je een goede samenwerking, het fundament van de organisatie.