Business 2.0, 3.0, …

‘De hype is over zodra die er is,
want dan begint de volgende hype’.

Een overdreven en ongeloofwaardige stelling? Continu is er iets waardoor het nog beter kan, ‘beter moet’ wordt er dan gezegd. Vaak gedreven door een economische of technologische push. Een nieuwe ontwikkeling waar veel geld in is gestoken en die zo snel mogelijk moet worden terugverdiend. Ben ik te somber? Te negatief? In het artikel Het nieuwe werken, een hype? meer over deze ontwikkelingen en wat je er aan hebt.

Ontwikkelingen die zeker veel goeds brengen voor de bedrijfsvoering en soms ook noodzakelijk zijn of worden. Alleen pas op, stel je altijd eerst de vraag: wat heb ik nodig voor een goede bedrijfsvoering en wat helpt het mij om het gewenste resultaat te bereiken. Dat is iets anders dan roepen ‘Het nieuwe werken biedt zoveel mogelijkheden daar moeten we direct mee een de slag’.

Ooit al eens nagedacht over de generatiekloof die steeds groter wordt? En wat het betekent voor de processen en de systemen?

Eerst inzicht, dan nadenken wat er nodig is en dan pas een aanpak voor verbetering vaststellen, dat is mijn devies.