Mensgerichtheid

De oude Grieken wisten het al, de mens is een wezen dat bestaat uit lichaam en geest. Mensgerichtheid is de mens als wezen aanspreken om samen de organisatiedoelen te realiseren. Het lichaam is nodig om handelingen te verrichten, maar de geest is de intrinsieke drijfveer voor de uiterlijke gedrags- en functioneringskenmerken.

De geest is de identiteit van de mens die bepalend is voor de bezielende kracht, onze waarden, de intrinsieke drijfveer voor gedrag. Gregory Bateson heeft de dieper liggende patronen van de geest in kaart gebracht. Zijn model maakt duidelijk dat sturing op gedrag niet in lijn kan zijn met de waarden, dan wordt de mens alleen als lichaam aangesproken. Gedragsverandering is dan ook fundamenteler als de dieperliggende patronen veranderen.

Een organisatie bestaat uit mensen, bestaat dus uit lichamen en geesten die gemeenschappelijke waarden hebben. De cultuur in de organisatie beïnvloedt of negeert deze gemeenschappelijke waarden. De mens aanspreken als wezen is de symbiose tussen cultuur en waarden. Als dat niet het geval is worden mensen als vierkante ballen die niet rollen.