Context

Voor het bepalen van de context teken je een cirkel, dat is jouw cirkel waar jij voor verantwoordelijk bent. Vervolgens bepaal je wat er in de cirkel thuishoort en waar jij zelf zeggenschap over hebt.

Waarom? Een voorbeeld: de HRM is centraal georganiseerd, er is bepaald dat er competentiemanagement moet worden gedaan volgens … etc.
Dit betekent dat het proces competentiemanagement als sturing op de mens in de cirkel thuishoort, maar het systeem zelf niet. Je kunt het niet veranderen en dus heb je het te nemen zoals dit is. Als er weerstand is op competentiemanagement, dan zijn dit wel de aspecten waar je rekening mee moet houden. Dit is een erg eenvoudig voorbeeld, maar in de praktijk kom je het erg vaak tegen.

Als je de context hebt bepaald, dan moet je vervolgens de probleemstelling opschrijven. Letterlijk opschrijven, want consensus over de probleemstelling is noodzakelijk. En kijk vervolgens nog even naar de historie, wat is er recent gebeurd wat mogelijk helpt om inzicht te krijgen.