Mens en organisatie

Van alle zaken in de wereld is verandering de grootste constante. Aangezien een organisatie bestaat uit mensen is de menselijke maat bepalend voor het succes van de verandering èn het succes van de organisatie. Lef en vertrouwen is nodig om veranderingen te kunnen waarderen en de mogelijkheden daarvan te kunnen inzien, leiderschap is nodig om mensen te inspireren en te motiveren het beste uit zichzelf te halen en dit in te zetten voor een financieel gezonde bedrijfsvoering.

Veranderingen beïnvloeden de bedrijfsvoering en noodzaken het creëren van een nieuwe samenwerking in strategie, mensen, processen en systemen. Wat betekent dit voor de mensgerichtheid? En hoe moet je de organisatie ontwikkelen als je uit wilt gaan van de mens?
Vanuit de top is er vaak een financiële sturing waardoor het menselijk potentieel in de verdrukking komt. Het nieuwe werken is een nieuwe vorm van samenwerken waarin financiële sturing (kosten) en mensgerichtheid hand in hand gaan. Lef en leiderschap is nodig om richting te geven aan een mensgerichte organisatieontwikkeling.