Context

Veranderen begint met het vaststellen van de probleemstelling en het maken van een analyse. Daar hoort bij het vaststellen van de context.

Wat is de context?
De context is in het ODM-denken weergegeven als een cirkel. Bepaal  wat in de cirkel hoort en wat er buiten. Je herkent hierin de cirkel van invloed van Covey. En dat is ook precies wat ermee wordt bedoeld. Wat in de cirkel zit kun je beïnvloeden en dus veranderen, wat er buiten zit niet. Het is van evident belang dat als je gaat veranderen, je ook echt kunt veranderen en dat anderen de verandering niet kunnen blokkeren.

Dit denken is een heel ander denken dan gebruikelijk in organisaties. Vaak begint een verandering met het tekenen van het organogram. Mijn organogram ziet er iets anders uit.

De context is de organisatie die bestaat uit vier basisdomeinen. Als je de context hebt vastgesteld is het goed om even stil te staan bij wat er in het verleden is gebeurt. Van de historie kun je mogelijk leren hoe het beter kan of hoe het niet moet. En natuurlijk hoort de probleemstelling die je definieert bij de context.

Als ‘context’ niet voor elkaar is, begin dan niet met de verandering, grote kans dat het mislukt.